Termeni de utilizare

În conformitate cu Legea 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (LSIS-CE), BALKANICA DISTRAL SRL informează că deține site-ul www.balkanica.ro. În conformitate cu prevederile articolului 10 din Legea menționată mai sus, BALKANICA DISTRAL SRL raportează următoarele informații.

Proprietarul acestui site este BALKANICA DISTRAL SRL, cu CIF RO31622470 și cu sediul social la Boldești-Scăeni, str. Ploiești-Valeni 68, 105300 Prahova - România. Adresa de e-mail a societății este:: info@balkanica.ro.

De asemenea, vă informăm că, după plasarea comenzii de produse, veți fi redirecționat (ă) la http://b2b.balkanicadistral.net:8081/login.aspx?lang=ro.

UTILIZATOR ȘI RESPONSABILITĂȚI

Navigarea, accesul și utilizarea site-ului BALKANICA DISTRAL SRL conferă statutul de utilizator, având semnificația unei acceptări, la navigarea pe site-ul BALKANICA DISTRAL SRL, a tuturor condițiilor de utilizare prevăzute în prezenta, fără a aduce atingere aplicării reglementărilor obligatorii relevante privind conformitatea.

Site-ul BALKANICA DISTRAL SRL oferă o mare diversitate de informații, servicii și date. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru utilizarea corectă a site-ului web. Această responsabilitate se va extinde la:

  • Veridicitatea și legalitatea informațiilor furnizate de utilizator în formularele emise de BALKANICA DISTRAL SRL pentru accesul la anumite conținuturi sau servicii de web oferite.
  • Utilizarea informațiilor, serviciilor și datelor oferite de BALKANICA DISTRAL SRL contrar prevederilor acestor condiții, ale legii, moralei, bunelor obiceiuri sau ordinii publice sau orice utilizare care ar aduce, în orice alt mod, prejudicii drepturilor terților sau ar perturba funcționarea site-ului web.

POLITICA PRIVIND LINKURILE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

BALKANICA DISTRAL SRL nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor pe care utilizatorul le poate accesa prin intermediul legăturilor stabilite pe site-ul său și declară că în nici un caz nu va proceda la examinarea sau exercitarea oricărui tip de control asupra conținutului altor site-uri ale rețelei. De asemenea, nu va garanta disponibilitatea tehnică, exactitatea, veridicitatea, validitatea sau legalitatea site-urilor externe care pot fi accesate prin intermediul link-urilor.

BALKANICA DISTRAL SRL declară că a adoptat toate măsurile necesare pentru a evita orice prejudiciu adus utilizatorilor site-ului său, care ar putea apărea ca urmare a navigării pe site-ul său web. Prin urmare, BALKANICA DISTRAL SRL nu este, în niciun caz, responsabilă pentru orice daune ca urmare a navigării utilizatorului pe Internet.

MODIFICĂRI

BALKANICA DISTRAL SRL își rezervă dreptul de a face în conținutul site-ului său modificările pe care le consideră adecvate, fără notificare prealabilă, atât în ​​ceea ce privește conținutul site-ului, cât și în condițiile de utilizare a acestuia. Astfel de modificări pot fi realizate pe site-ul său web prin orice formă permisă de lege și sunt obligatorii din momentul publicării lor pe site și până la data modificării valabile și înlocuirii lor cu cele ulterioare.

PROTEJAREA DATELOR

În conformitate cu prevederile actualei legislații privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dumneavoastră vor fi încorporate în sistemul de prelucrarea datelor deținut de BALKANICA DISTRAL SRL cu CIF RO31622470 și sediul social la Boldești-Scăeni, str. Ploiești-Valeni 68, 105300 Prahova - România, cu scopul de a facilita, accelera și îndeplini angajamentele asumate între cele două părți. În conformitate cu reglementările în vigoare, BALKANICA DISTRAL SRL informează că datele vor fi păstrate strict pentru perioada prevăzută de actele normative menționate mai sus.

Până la data informării de către persoana vizată, vom trata datele acesteia ca fiind nemodificate. Sunteți de acord să ne informați despre orice modificare și consimțiți să utilizăm datele personale în scopurile menționate.

BALKANICA DISTRAL SRL informează că va proceda la prelucrarea datelor într-un mod legal, loial, transparent, adecvat, relevant, limitat, corect și actualizat. Acesta este motivul pentru care BALKANICA DISTRAL SRL se obligă să ia toate măsurile rezonabile, astfel încât acestea să fie eliminate sau rectificate fără întârziere dacă sunt inexacte.

În conformitate cu drepturile conferite de regulamentele actuale privind protecția datelor, persoanele vizate pot exercita dreptul de acces, de rectificare, de limitare a prelucrării, de ștergere, de portabilitate și de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, iar consimțământul exprimat pentru prelucrarea datelor poate fi revocat, adresând o cerere la adresa poștală indicată mai sus sau la e-mailul lopd@balkanica.ro.

Aveți dreptul de a vă adresa autorității competente de control pentru a depune orice reclamație pe care o considerați adecvată.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

BALKANICA DISTRAL SRL, în nume propriu sau în calitate de cesionar, deține toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială pentru site-ul său. Toate elementele conținute în acesta (de exemplu, imagini, sunet, audio, video, software sau texte sau logo-uri, combinația de culori, structura și designul, selecția materialelor utilizate, programele de calculator necesare funcționării, accesului și utilizării acestora etc.) sunt deținute de BALKANICA DISTRAL SRL și vor fi, prin urmare, protejate de proprietatea intelectuală, așa cum este definită de dreptul român, fiind aplicabile atât reglementările românești, cât și cele europene în acest domeniu, precum și tratatele internaționale referitoare la acest subiect și semnate de România.

Toate drepturile rezervate. În conformitate cu prevederile Legii privind proprietatea intelectuală, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv modalitatea de punere la dispoziție, în întregime sau în parte a conținutului acestei pagini web, în ​​scopuri comerciale, sunt interzise în mod explicit, pe orice fel de suport și prin orice tehnică, fără aprobarea BALKANICA DISTRAL SRL.

Utilizatorul este de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de BALKANICA DISTRAL SRL. Puteți vizualiza elementele portalului și chiar să le imprimați, copiați și stocați pe hard diskul computerului sau pe orice alt suport fizic, atât timp cât le utilizați exclusiv în scop personal și privat. Utilizatorul se va abține de la ștergerea, modificarea, intervenirea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau a sistemului de securitate instalat pe paginile BALKANICA DISTRAL SRL.

ACȚIUNI, LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

BALKANICA DISTRAL SRL își rezervă dreptul de a promova orice acțiuni civile sau penale pe care le consideră adecvate ca urmare a utilizării necorespunzătoare a site-ului și conținutului acestuia sau a încălcării acestor condiții.

Relația dintre utilizator și furnizor va fi reglementată de actele normative în vigoare și aplicabile pe teritoriul românesc. În cazul unui diferend, părțile pot apela la procedura arbitrajului sau promova acțiuni în instanțele ordinare, respectând regulile privind competența materială și teritorială în această privință. BALKANICA DISTRAL SRL are sediul în România.