Balkanica Distral
România, Ploiesti

Adresă: str. Ploiești-Valeni 68,
105300 Prahova,
Boldești-Scăeni
Telefon:(+40) 244436600 E-mail: info@balkanica.ro Program (UTC/GMT +3): Luni - Vineri 08:30 ‐ 17:30 Sâmbătă - Duminică   Închis
În conformitate cu prevederile legislației actuale privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, datele dumneavoastră personale vor fi încorporate în sistemul de prelucrare deținut de BALKANICA DISTRAL SRL cu TVA RO31622470 și sediul social la Boldești-Scăeni, str. Ploiești-Valeni 68, 105300 Prahova - România. În conformitate cu reglementările în vigoare, BALKANICA DISTRAL SRL informează că datele vor fi păstrate strict pentru perioada prevăzută de actele normative menționate mai sus.

Până la data informării de către persoana vizată, vom trata datele acesteia ca fiind nemodificate. Sunteți de acord să ne informați despre orice modificare și consimțiți să utilizăm datele personale în scopurile menționate.

BALKANICA DISTRAL SRL informează că va proceda la prelucrarea datelor într-un mod legal, loial, transparent, adecvat, relevant, limitat, corect și actualizat. Acesta este motivul pentru care BALKANICA DISTRAL SRL se obligă să ia toate măsurile rezonabile, astfel încât acestea să fie eliminate sau rectificate fără întârziere dacă sunt inexacte.

În conformitate cu drepturile conferite de regulamentele actuale privind protecția datelor, persoanele vizate pot exercita dreptul de acces, de rectificare, de limitare a prelucrării, de ștergere, de portabilitate și de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, iar consimțământul exprimat pentru prelucrarea datelor poate fi revocat, adresând o cerere la adresa poștală indicată mai sus sau la e-mailul info@balkanica.ro