Балканика Дистрал
Румъния, Плоести

Адрес: ул. Плоести-Валени 68,
105300 Прахова,
Болдести-Скани
Телефон:(+40) 244436600 Имейл: info@balkanica.ro Работно време (UTC/GMT +3): Понеделник - Петък 08:30 ‐ 17:30 Събота - Неделя   Почивни дни
В съответствие с наредбата на действащият регламент за защита на личните данни ние Ви уведомяваме, че вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка на лични данни на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ СРЛ с ДДС RO31622470 и адрес на регистрация Болдести-Скани, ул. Плоести-Валени 68, 105300 Прахова - Румъния. с цел да отговорим на вашите запитвания. В съответствие с действащите наредби, БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ СРЛ уведомява, че данните ще се съхраняват за периода, който е строго необходим, за да се спазят посочените по-горе правила.

До следващо уведомяване от ваша страна ще разбираме, че данните ви не са променени, че сте съгласни да ни уведомите за всякакви промени свързани с тях и сте съгласни да ги използваме за посочените цели.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ СРЛ уведомява, че ще продължи да обработва данните по законосъобразен, лоялен, прозрачен, адекватен, подходящ, ограничен, точен и актуализиран начин. Ето защо БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ СРЛ се ангажира да предприеме всички разумни мерки, така че те да бъдат незабавно отстранени или коригирани, когато са неточни.

В съответствие с правата, предоставени от действащият регламент за защита на личните данни можете да упражните правото на достъп, поправка, ограничаване на използването, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработката на личните данни, както и съгласието за използването на същите, насочвайки молбата си към посочения по-горе пощенски адрес или към имейл адрес info@balkanica.ro